Принцип на действие на ГелоРивойс

Принцип на действие на ГелоРивойс

По-добро използване на гласа благодарение на тройното действие на ГелоРивойс.

ГелоРивойс с неговото тройно действие се грижи за това, гласа ви да си отпочине бързо и благоприятно.

Принципи на тройното действие на ГелоРивойс:

1. Помага бързо, чрез образуване на предпазващ филм върху лигавицата на гърлото и гласните връзки.
2. Дългосрочно подобрява дрезгавият глас чрез дълготрайно овлажняване на гърлото и гласните връзки (Хидро-депо).
3. Стимулира слюнкоотделянето.

Резултат: Защитният слой и овлажняването са дълготрайни. Раздразнените участъци са защитени и могат бързо да се възстановят.

Различни проблеми с гърлото могат да бъдат лекувани с ГелоРивойс:

Таблетки ГелоРивойс – научно-доказани ползи.

Между октомври 2010 и февруари 2011 беше проведено обсервационно проучване в 326 УНГ клиники в Германия с общо 965 пациенти. Всички имаха оплаквания като пресипналост, болки в гърлото, кашица и затруднено преглъщане. Изследва се продължителността на локалното действие на комплекса Хидро-депо на ГелоРивойс върху лигавицата на устата, гърлото и гласните връзки, както и подобряване на симптомите. Пациентите отговарят на въпросник за определене на подобрение на техните симптоми в началото на проучването и на петия ден след това.

Продължителност на локалното действие на комплекса Хидро-депо

  • Хидро-депо комплексът има продължителност на действие до 1 час и по-дълго.
  • Дълготрайна хидратация на лигавицата на устата и гърлото с В началото на проучването и на петия ден след това таблетки за гърло
    Подобрение на симптомите след терапия с ГелоРивойс

* 0 – без особености, 10 – най-висока степен на симптоми

  • Всички симптоми са се подобрили и са намаляли с около 53,8 процента.

Чрез своя положителен ефект ГелоРивойс убеди пациентите: 80% дадоха оценка „добър“ или „много добър“. 85% от лекарите също дадоха оценка на ГелоРивойс „добър“ или „много добър“.

1 Източник: „hydrogel complex at Halsbesch be“ Forum Compact Ear, Nose, Ear enheilk unde, 05/2011.

Scroll to Top